Försäkringsnormer & Säkerhetsklassning

 

Försäkringsnormer

Privat

Din hemförsäkring föreskriver ofta inte att dina värdesaker ska vara inlåsta, men självklart är det viktigt att dina värdesaker - som för dig kanske också är viktiga minnen - förvaras säkert mot både inbrott och brand. Detta bör du vara noga med:

- Du måste med foton eller kvitton bevisa att du ägt det du begär ersättning för.

- Värdet får inte överstiga det ersättningsbelopp som anges i din försäkring.

 

Företag

Företagets försäkringsvillkor avgör alltid vilken typ av skåp och säkerhetskrav som gäller. De maxbelopp i kronor som vi anger på våra skåp är rekommenderade maxvärden från försäkringsbranschen. Men eftersom försäkringsbolagen även värderar på vilket sätt ni säkrat era lokaler med, lås, galler osv bör ni ta kontakt med ert försäkringsbolag.

- Kontrollera vilket maxbelopp ert försäkringsbolag godkänner för ert företag.

- Hör också om ni kan få ökat maxbelopp om ni stärker lokalens säkerhet.

 

Säkerhetsklassning

 

Inbrottsklasser
SS 3492
 för säkerhetsskåp betyder att skåpet har bra inbrottsskydd och försäkringsbolagen försäkrar upp till visst värde. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilket värde man accepteras för skåp klassade enligt SS 3492.

EN 1143-1 EU standard för inbrottsklassning av värdeskåp  Skåp som väger under 1000 kg skall förankras i golvet

Grade anger max förvaring i kronor. Detta är minimibelopp så kontrollera maxbelopp med ditt försäkringsbolag. 

                   Grade 0   Max     50.000 kr

Grade I    Max    80.000 kr

Grade II   Max  140.000 kr

Grade III  Max  210.000 kr

Grade IV  Max 350.000 kr

Grade V   Max 550.000 kr

Grade VI  Max 830.000 kr

Grade VII Max 1,65 milj kr

 

EN 1143-2 EU standard för Inbrottsklassning av  deponeringsskåp. Även deponeringsenhetens säkerhet är testad mot bl.a. manipulering och fiskning.

 

Grade anger max förvaring i kronor.  Detta är minimibelopp så kontrollera maxbelopp med ditt försäkringsbolag. 

                   Grade I    Max    50.000 kr

Grade II   Max    80.000 kr

Grade III  Max  140.000 kr

Grade IV  Max  210.000 Kr  

                  

 

EN 14450. Här får skåpen klassningen S1 som står för lägre inbrottsskydd och S2 som innebär  högre inbrottsskydd plus att S2 skåp dessutom har brandskydd.  Normalt accepterar försäkringsbolagen förvaring av max ett basbelopp (47.600 kr år 2021). Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilket maxbelopp man accepterar för skåp klassade enligt EN 14450

 

Stöldfördröjande Oklassat. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad man accepterar i maxvärde

 

Brandklasser

NT Fire 017  Skåpen certifieras i 60P, 90P eller 120P  Siffrorna anger brandskydd i antal minuter och P står för papper. Alternativt 60 DIS eller 120 DIS där DIS står för datamedia.

 

EN 1047-1    Skåpen certifieras i S 60P eller S 120P Siffrorna anger brandskydd i antal minuter och P står för papper. Alternativt S 60 DIS eller S 120 DIS där DIS står för datamedia.

 

UL (Underwriters Laboratories). Skåpen certifieras i 1H eller 2H som står för brandskydd i en eller två timmar.  

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen