Brandavskiljande Skåp

För säker förvaring och säljande varuexponering

Våra certifierade och prisvärda brandavskiljande skåp efterfrågas av bl.a.livsmedelsbutiker, stormarknader, byggvaruhus, färgbutiker och bensinstationer. Främst tack vare den säkra förvaring och effektiva exponering som dessa brandavskiljande skåp ger när det gäller brandfarliga vätskor och aerosoler. I filtret kryssar du för antal flaskor som ditt skåp ska rymma och när du klickar på skåpet kan du välja den skåpfärg du önskar.  

 

 

 

 

Typ av Förvaring

Här hittar du våra prisvärda Brandavskiljande skåp.

Våra brandavskiljande skåp är anpassade till de krav som ställs när det gäller förvaring och försäljning av potentiellt farliga produkter. Dels ska produkterna visas upp på ett smidigt och säljande sätt och dessutom ska de förvaras på ett tryggt sätt för att inte skada miljö eller människor som råkar vara i närheten vid en eventuell olycka.

Produkterna exponeras tydligt genom den glasförsedda dörren och de flyttbara hyllorna som kan sättas på önskad höjd. Den högklassiga och energisnåla LED belysningen ger ett väl exponerande ljus med låg energiförbrukning och lång livslängd. Våra brandavskiljande skåp är dessutom mycket kundvänliga tack vare ett rejält och greppvänligt handtag och den effektiva dörrstängaren som har en jämn och lätt gång. 

 

Testade Brandavskiljande skåp som uppfyller kraven enligt SPCR 102 

Skulle ni drabbas av brand avskiljer våra brandavskiljande skåp de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från själva branden, så att de inte bidrar till ett okontrollerat och farligt brandförlopp. På så vis möjliggör displayskåpen en säker evakuering av kunder och personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning och minskade skador på fastigheter. Allt i enlighet med de krav som ställs av Sveriges Provnings och Forskningsinstitut

 

Våra Brandndavskiljande skåp har hög kvalitet och lång livslängd 

Våra brandavskiljande skåp har en fast gjuten stomme, vilket ger ett stabilt skåp som inte behöver förankras i vägg. I botten av skåpet finns ett spilltråg som är till för att samla upp eventuellt läckage från flaskor och burkar. Konstruktionen med en karm och dörr gör också att våra brandavskiljande skåp tål många års daglig användning utan att funktionen försämras.

 

Kemikalieskåp

Om du inte har hittat rätt skåp som stämmer för ditt behov under denna varugrupp så föreslår vi att du går till vår varugrupp Kemikalieskåp som har andra modeller av skåp för förvaring av gasflaskor och frätande eller brandfarliga vätskor.

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen