Brandavskiljande Skåp

För säker förvaring och säljande varuexponering

Här hittar du vårt breda sortiment av certifierade och prisvärda brandavskiljande skåp som efterfrågas av bl.a.livsmedelsbutiker, stormarknader, byggvaruhus, färgbutiker och bensinstationer. Vi har skåp i olika storlekar och även i olika färger för att passa ditt behov och din butiksmiljö så att du får det skåp som ger dig bästa möjlighet till säker förvaring samtidigt som det ger effektiv exponering av dina brandfarliga vätskor och aerosoler. I filtret kryssar du för antal flaskor som ditt skåp ska rymma och när du klickar på vissa av skåpen har du även möjlighet att välja den skåpfärg du önskar.  

 

 

 

 

Typ av Förvaring

Här hittar du våra prisvärda Brandavskiljande skåp.
Våra brandavskiljande skåp är anpassade till de krav som ställs när det gäller förvaring och försäljning av potentiellt farliga produkter. Dels ska produkterna visas upp på ett smidigt och säljande sätt och dessutom ska de förvaras på ett tryggt sätt för att inte skada miljö eller människor som råkar vara i närheten vid en eventuell olycka.

Produkterna exponeras tydligt genom den glasförsedda dörren och de flyttbara hyllorna som kan sättas på önskad höjd. Den högklassiga och energisnåla LED belysningen ger ett väl exponerande ljus med låg energiförbrukning och lång livslängd. Våra brandavskiljande skåp är dessutom mycket kundvänliga tack vare ett rejält och greppvänligt handtag och den effektiva dörrstängaren som har en jämn och lätt gång. 

Testade Brandavskiljande skåp som uppfyller kraven enligt SP 2369
Skulle ni drabbas av brand avskiljer våra brandavskiljande skåp de brandfarliga vätskorna och aerosolerna från själva branden, så att de inte bidrar till ett okontrollerat och farligt brandförlopp. På så vis möjliggör displayskåpen en säker evakuering av kunder och personal samt förbättrar möjligheterna till en kontrollerad släckning och minskade skador på fastigheter. Allt i enlighet med de krav som ställs av Sveriges Provnings och Forskningsinstitut

Våra Brandndavskiljande skåp har hög kvalitet och lång livslängd 
Våra brandavskiljande skåp har en fast gjuten stomme, vilket ger ett stabilt skåp som inte behöver förankras i vägg. I botten av skåpet finns ett spilltråg som är till för att samla upp eventuellt läckage från flaskor och burkar. Konstruktionen med en karm och dörr gör också att våra brandavskiljande skåp tål många års daglig användning utan att funktionen försämras.

Våra prisvärda Kemikalieskåp
Om du inte har hittat rätt skåp som stämmer för ditt behov under denna varugrupp så föreslår vi att du går till vår varugrupp Kemikalieskåp som har andra modeller av skåp för förvaring av gasflaskor och frätande eller brandfarliga vätskor.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen